Kampanje mot kjønnslemlestelse uten resultat

15 millioner kroner ble satt inn da alarmen gikk mot kjønnslemlestelse i 2001. Seks år senere er lite kommet ut av pengene.