Sjekket bare noen få steder

Kun noen få av de oljeforurensede områdene ble sjekket før ryddeaksjonen ble avsluttet.