Uføre frykter arbeidslivet

Bare én prosent av uføretrygdede går tilbake til jobb. Mange tror ikke de har kunnskap nok, og mange er redd for å bli mobbet.