Fant seks millioner

Under en razzia på et hotellrom i Oslo dukket alle pengene opp.