- Befolkningen kan bli halvert

Forskere slår alarm om influensapandemi.