Tomme kirker er en myte

Hver søndag går over 100.000 mennesker i kirken, hevdet direktøren i Kirkerådet, Jens Petter Johnsen, på Kirkemøtet i dag.