Slapp sjekk av legar

Ei rekkje utanlandske legar med merknader på rullebladet har fått jobb i Norge. Helsetilsynet krev at kommunar og sjukehus skjerpar rutinane for tilsetjing.