Krever støtte til vern mot klimaendringer

Fattige land krever at industrilandene gir økonomisk støtte for å forebygge skadevirkningene av klimaendringer.