Klima mot klimaks

Her er det viktigste som har skjedd i klimakampen de siste 20 årene.