Ingen politiløsning før til sommeren

Konflikten mellom regjeringen og Politiets Fellesforbund får trolig ingen løsning før i begynnelsen av juli.