Høy utdanning gir oftere brystkreft

Kvinner med høy utdanning har større sjanse for å dø av brystkreft enn kvinner som ikke har studert, viser en undersøkelse blant elleve millioner kvinner i ti europeiske land, inkludert Norge.