Skal finne ut om fjellbeite gir bedre melk og kjøtt

Et fem år langt forskningsprosjekt skal gi svar på om dyr på fjellbeite gir bedre melk og kjøtt.