Krisepsykolog mot sprøyteskrekk

Barn kan få livslang sprøyteskrekk når influensavaksinen settes. Senter for krisepsykologi har gode råd.