Grønland på tynn is

Lutfattige og gjennomsubsidierte Grønland kalles verdens kaldeste u-land. Olje og storstilt industri kan skaffe inntekter - derfor vil ikke grønlenderne finne seg i omfattende utslippskrav.