Fann muggsopp i drikkevatnet

Muggsoppen Aspergillus ustus er for første gong funnen i drikkevatn i Noreg. Det er mogleg at soppen kan framkalle sjukdom, skriv forsking.no.