Ba Høyesterett skjerpe straffene

Riksadvokat Tor-Aksel Busch avsluttet aktoratets prosedyre i Høyesterett tirsdag med å legge ned påstander om langt strengere straffer enn det de dømte fikk i Gulating lagmannsrett.