Viktige klimasamtaler i gang i Wien

Klimaforhandlere fra mer enn 150 land har samlet seg i Wien for å drøfte en oppfølger til Kyotoavtalen. Håpet er å få en ny avtale på plass innen 2012 og trekke inn dagens utenforland som USA og Kina.