Fengslene frikjenner seg selv

Kriminelle mener det er store forskjeller på soningsforholdene i de ulike fengslene. Nå har Kriminalomsorgen gransket seg selv - og kommet til at fangene tar feil.