Vil doble straff for sex-kjøp

KrF foreslår at strafferammen for sex-kjøp av mindreårige fordobles.