Han betaler pensjonen til høytlønte

Menn med lav lønn, som taxisjåføren Knut Skaar, betaler mye av pensjonen til kvinnelige akademikere som lever lenge.