Her er den nye melkekartongen

Skrå topp, skrukork og større åpning. Nå skal forbrukerne avgjøre om den nye melkekartongen har livets rett.