Får 8 år til å redde klimaet

Den globale oppvarmingen kan bare stoppes dersom verden begynner å redusere klimagassutslippene innen 2015.