Seks av ti sier ja til homoadopsjon

For 15 år siden mente bare åtte prosent at homofile burde få adoptere.