Giertsens ankepunkter

Jussprofessor Johan Giertsen peker på en lang svakheter ved Fougner-utvalgets gransking av Valla-saken. Her er noen av punktene fra hans gjennomgang: