Utan utlendingar stoppar helse-Norge

Distrikts-Norge er avhengige av legar frå utlandet. Utan utlendingar måtte sjukehus og legekontor ha stengt dørene.