Pensjonsforlik i 12. time

Kvelden før pensjonsforliket vart signert hadde opposisjonspartia klar ei pressemelding som fortalde om brot.