Kurerer med avføring

På Haukeland blir pasientar med alvorleg diare behandla med avføring frå nær familie. – Effekten er veldig god, fortel professor Trygve Hausken.