- Flya vil ryke først

Klimaforskar Erik Kolstad trur vi om 20 år må søkje om løyve for å få lov til å flyge. - Det er ikkje urealistisk.