UDI anmelder Norsk helsepersonell

24 ukrainere jobbet for luselønn på Vestlandet.