Kongen uttrykker sympati med rusmisbrukere

Kong Harald ønsker seg et raust Norge som ikke skal bestå av ufeilbarlige mennesker.