Fugleviruset i Polen

Det første tilfellet av fugleinfluensaviruset H5N1 er påvist i Polen, meldte en polsk fjernsynskanal søndag.