• FOTO: ARKIVBILDE

Én av ti deltok i kirkevalget

Valgdeltakelsen ved kirkevalget i år endte på 9,9 prosent for bispedømmerådsvalget og vel 12 prosent for menighetsrådsvalget.