Dømt for nesebiting

En 23-åring fra Verdal er dømt til ett års fengsel for å ha bitt av nesetippen til en annen mann.