Færre dør av meslinger

Antallet som dør av meslinger, falt med nesten 80 prosent verden over mellom 2000 og 2008.