Vanndirektiv sju år forsinket

Norge brukte hele sju år på å innarbeide EUs strenge regler for vann i EØS-avtalen.