Ikke overrasket

Lederen for Det felles innvandrerråd i Bergen er ikke overrasket over funnene i rapporten, men gleder seg over at det kommer frem.