Får lov til å snu morens kiste

Nord–Hålogaland bispedømmeråd trosser menighetsrådet i Lenvik på Senja, og gir tillatelse til å åpne graven til en kvinne,