Kirken vil velge egne ledere

Kirken må få frihet til å velge sine egne biskoper, mener et enstemmig Kirkemøte.