Klimaøyen selv truet

FNs klimakonferanse åpnet på Bali mandag, til advarsler om at den vakre ferieøyen selv kan bli et av klimaendringenes første offer.