Universitetet bygger hus i Lego

Det nye Informatikkbygget ved Universitetet i Oslo er oppført i Lego.