Forelegg på 2 millioner til Siemens

Økokrim har ilagt Siemens og to personer som er tilknyttet selskapet et forelegg på 2 millioner kroner for å ha dekket utgifter til golfturer for tre forsvarsansatte.