81 vektere har vold på rullebladet

1.473 av 8.530 ansatte i 40 vaktselskaper i Oslo hadde vandelsanmerkninger, viser en undersøkelse Oslo-politiet gjorde i 2008.