Flere omfattes av odelsretten

Flere kan overta en gård på odel etter at Odelstinget torsdag vedtok endringer i odelsloven i dag.