Innsidesak mot journalist

En journalist må møte i retten, tiltalt for ulovlig innsidehandel med aksjer i Det Norske Oljeselskap i januar 2006.