Sensitive opplysninger kan bli lest av titusener

Det du forteller til fastlegen, psykiateren eller abortlegen din kan bli fri lesning for titusenvis av mennesker.

  • Berit Kvalheim
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

Datatilsynet er svært kritisk til Helsedepartementets forslag om å opprette et landsomfattende system for pasientjournaler som gir fri tilgang for ansatte innen ulike deler av helsesektoren.

– Opplysninger om pasienter skal ikke spres uten tillatelse fra pasienter selv. Men det planlagte registeret åpner i altfor stor grad opp for at helseinformasjon blir tilgjengelige for langt flere enn det som trengs, sier seniorrådgiver i Datatilsynet, Cecilie Rønnevik.

Helse— og omsorgsdepartementet argumenterer for at tilgang til helseopplysninger på tvers av virksomheter, og etablering av journaler som er felles for flere helseinstitusjoner er «nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp».

– Fritt vilt

Datatilsynet sier i sine merknader at dersom forslaget blir gjennomført vil pasienter måtte regne med at helseopplysninger som de gir til et sykehus blir fritt vilt for alle ansatte i hele landets helsesektor. Om du blir behandlet på sykehus i Bergen, kan ansatte ved sykehus i Tromsø straks finne ut hva du var innlagt for og hvilken behandling du har fått.

Datatilsynet har i løpet av de siste årene foretatt flere tilsyn ved ulike helseforetak for å se hvordan pasientjournaler håndteres, og har funnet alvorlig svikt flere steder, blant annet i Helse Bergen. Der ble det konstatert at taushetsbelagte opplysninger i det elektroniske journalsystemet ikke var forsvarlig sikret mot innsyn fra ansatte som ikke hadde noe behov for opplysningene. Alle faggrupper, fra leger til sekretærer hadde tilgang til alle nåværende og tidligere innlagte pasienter.

Informasjonsdirektør Mona Høgli sier at Helse Bergen som en del av Helse Vest nå er i ferd med å implementere et nytt datasystem som skal begrense adgangen til journalene. Det skal være på plass ved førstkommende årsskifte.

Truer taushetsplikten

– Taushetsplikten er et grunnleggende legeetisk prinsipp som har stått sentralt i over 2500 år. Men nå er taushetsplikten under press med stadig nye unntak. Det nye forslaget svekker taushetsplikten i enda større grad. Jeg frykter at det kan bli fri flyt av pasientopplysninger, sier Cecilie Rønnevik.

Datatilsynet peker på at forslaget om et felles pasientregister verken har tilslutning fra et samlet medisinsk miljø, pasientorganisasjoner eller tilsynsmyndigheter.

Skeptisk fylkeslege

Fylkeslege Helga Arianson i Hordaland er skeptisk til det nye systemet.

– Jeg er opptatt av at legen skal ha adgang til all mulig informasjon som er nødvendig for å behandle pasienten. Men det er også viktig at ingen har tilgang til opplysninger som de ikke har krav på. Taushetsplikten må vernes for enhver pris, og jeg er ikke overbevist om at den blir ivaretatt på en skikkelig måte i et slikt system, sier hun.

Fagsjef Anders Skuterud i Norsk Psykologforening mener forslaget går for langt.

– Vi i psykologforeningen er særlig bekymret for personvernet til pasienter innen psykisk helsevern, sier han.

– Elektroniske journalsystemer forenkler samarbeidet mellom helseforetakene, men det er et stort problem at pasienter ikke føler at taushetsplikten blir godt nok ivaretatt.

Publisert: