Våtere og varmere turist-Norge

I løpet av de nærmeste 30 årene vil turist-Norge bli villere, våtere og varmere.