276 milliarder i skatt fra personlige skattytere

Lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende ble i 2006 liknet for til sammen 276,5 milliarder kroner i skatt og trygdeavgift.