Forbud mot frittgående fjærfe i hele Sør-Norge

Mattilsynet gjeninnfører forbudet mot frittgående fjærfe i Sør-Norge, fra og med Trøndelag og sørover, opplyser seniorrådgiver Eivind Liven i Mattilsynet til NTB.