Ny skolemilliard

Skal gjøre elevene flinkere i norsk og matte. - For lite penger, mener lærerne.