Lokker dommere med lønnshopp

Lønnshopp kommer godt med når tre nye dommere skal rekrutteres til Høyesterett.